Fins ací
arribà la riuada
Dilluns, 15 Juliol, 2013 - 16:43

ALEXANDRE NAVARRO
 
“En la Creu/ mataren a Déu./ En Moratall/ li feren el tall [...]”. Aquest versos són l’inici d’un poema popular on parodia la passió de Crist tot combinant els topònims d’alguns pobles de l’Horta Nord amb els episodis del Divendres Sant. Resulta molt significativa, perquè dóna com a coneguts per a l’oient llocs que avui de vegades ens costa identificar.

En ocasions tendim a oblidar o a deixar en un segon terme el patrimoni immaterial de l’Horta, que sol ser una víctima paral·lela i conseqüent dels canvis en l’espai físic que pateix...

Divendres, 14 Juny, 2013 - 16:25

La riuada del 1949 a Massamagrell, relatada per una testimoni
 
ALEXANDRE NAVARRO
 
No resulta fàcil avui entendre què suposava una riuada als pobles de l’Horta fa algunes dècades. Les profundes modificacions del territori, la diferència de mitjans tècnics, d’informació i de possibilitats d’actuació respecte del que avui existeix fa que en escoltar dels testimonis el relat dels fets resulte quelcom tan distant com escoltar parlar de la batalla de l’Ebre.

Per agafar una sola mostra, portem avui el testimoni d’un xiqueta que...

Amics del Facebook