La Huerta autoorganizada
Dijous, 2 Octubre, 2014 - 17:03

Beatriz Giobellina
 
La Mare Terra és el sistema vivent dinàmic conformat per la comunitat indivisible de tots els sistemes de vida i els éssers vius, interrelacionats, interdependents i complementaris, que comparteixen un destí comú. La Mare Terra és considerada sagrada; alimenta i és la llar que conté, sosté i reprodueix a tots els éssers vius, els ecosistemes, la biodiversitat, les societats orgàniques i els individus que la componen. En eixe context es reconeixen els drets de la Mare Terra (René Orellana Halkyer i Diego Pacheco Balança, El Ciudadano, 16/10/...

Dimarts, 27 Maig, 2014 - 20:35

BEATRIZ GIOBELLINA

Entre 2009 i 2011 vaig treballar en la meva investigació doctoral sobre l'Horta valenciana i un dels temes que em cridà l' atenció és que en un cert grup d'entrevistats/des el tema de l'alimentació no es relacionava a cap risc social ni a un problema estratègic o que s'haguera d'incorporar a l'agenda política; es vinculava, en general, amb la seguretat alimentària, entesa com a control de qualitat i aptitud dels aliments. Tampoc s'analitzava la seguretat pel que fa a aprovisionament: entesa com l'autonomia d'una comunitat per alimentar-se i per...

Dilluns, 10 Febrer, 2014 - 17:19

BEATRIZ GIOBELLINA

Tinc la profunda convicció que la humanitat evoluciona en una permanent negociació per aconseguir un ordre més inclusiu i just. L'energia que motoritzat aquests avenços és la cura, la cooperació per a la defensa de la vida i de la dignitat de les famílies i comunitats, i no en el marc de la "llei de la selva" o el triomf del més apte i poderós, com insistentment ens diuen les veus hegemòniques. El segle XX mostra les evidències de com caminem solidària i responsablement cap a la construcció i el respecte pels drets humans, econòmics, ambientals,...

Divendres, 18 Octubre, 2013 - 18:27

BEATRIZ GIOBELLINA

Moltes vegades la informació ens desborda. Resulta impossible absorbir i comprendre tant estímul que ens arriba per tots els sentits. Són tants els fets importants que ens impacten... des del que passa en la nostra vida quotidiana fins al que ho fa al món globalitzat (i que cada volta ens arriba més ràpid i en major quantitat). En eixos casos, i gràcies a que la nostra naturalesa cognitiva està ben dotada de filtres, ens quedem amb algunes sensacions i amb alguns bits d'informació amb els que conformem la nostra crònica interna de la importància...

Divendres, 12 Juliol, 2013 - 16:49

Plantejava en el meu anterior article que "L'Horta ha estat la matriu de la ciutat de València i d'altres ciutats de l'entorn. Algú em va dir: "L'Horta ha creat la ciutat de València, i no a l'inrevés". Per açò em vaig quedar pensant que, aixina com els pobles originaris de la regió andina parlen de la Mare Terra, la Pachamama, entenent-la com quelcom superior i incomparable amb la nostra menuda humanitat, una entitat que ens crea, ens alimenta i permet la vida, podríem pensar en l'Horta valenciana com la "Mare Horta". És eixa extraordinària terra que persisteix malgrat els múltiples...

Dimecres, 12 Juny, 2013 - 18:57

BEATRIZ GIOBELLINA
 
Per a inaugurar eixe espai d'opinió, allò primer és felicitar la gent de Per l'Horta per la tenacitat i obstinació en preservar el patrimoni valencià de l'Horta. M'han convidat a participar d'aquesta sèrie d'articles i vaig acceptar amb molt de gust. El meu objectiu és aportar algunes idees que he treballat en els últims anys, mentre realitzava la recerca de la meua tesi doctoral sobre l'Horta. Ja no visc a València, però després de 13 anys hi he après a estimar aquesta terra, i el meu desig...

Amics del Facebook