perlhorta.info

Defensem el territori

Alacant hipoteca el seu sector agrari i apícola amb la sembra de transgènics

La província d'Alacant va inaugurar el cultiu comercial de panís transgènic al País Valencià en 2011 amb la sembra de 127 hectàrees, cosa que posa en perill les produccions de panís ecològic i convencional i introdueix en el nostre territori els riscos d'uns cultius amb molts interrogants sobre la seua innocuïtat.

 Segons dades del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, en 2011 es van sembrar en la província d'Alacant 127 hectàrees de panís modificat genèticament de la varietat MON810, de la multinacional Monsanto.

 Els organismes modificats genèticament (OGM) o transgènics, són varietats agrícoles en les quals s'han introduït gens d'altres sers vius. En el cas del panís MON810, l'únic autoritzat a Espanya per a cultiu comercial, s'han introduït gens d'un bacteri, el Bacillus thuringiensis, que produeix toxines nocives per a una de les plagues del panís, de manera que tota la planta porta incorporat el plaguicida.

 Espanya és l'únic país de la UE que sembra aquest tipus de panís, amb una superfície de prop de cent mil hectàrees en 2011, especialment a Aragó i Catalunya. En aquestes comunitats autònomes, on tradicionalment s'ha sembrat panís, ja s'han produït nombrosos casos de contaminació de panís ecològic i convencional pel pol·en del panís transgènic que viatja grans distàncies mogut pel vent, la qual cosa ha fet malbé moltes produccions, especialment l'ecològica, que s'ha reduït dràsticament des que el cultiu de panís transgènic es va implantar en aquestes zones. Els agricultors estan indefensos davant d'aquest tipus de contaminació, ja que no hi ha manera d'impedir-la i sovint opten per abandonar l'activitat.

 D'altra banda, aquestos cultius també fan perillar la producció de mel. Les normatives europees que regulen la seua producció i els controls exigeixen que no continga traces de pol·en transgènic, defensant així el dret dels consumidors a una mel lliure de transgènics. Es tracta, per tant, d'una notícia extremadament greu per al sector apícola espanyol, ja que en aquest cas no podria comercialitzar la seua mel.

 Les conseqüències econòmiques que fan que els cultius modificats genèticament no puguen coexistir amb altres produccions se sumen a les que porten denunciant des de ja fa anys els moviments ecologistes i ciutadans. No està demostrat científicament que aquestos aliments siguen innocus per a la salut i el medi ambient, ja que els estudis existents són insuficients i procedeixen de les mateixes empreses biotecnològiques propietàries de les patents. Estudis independents mostren un efecte negatiu sobre algunes espècies de fauna i sobre la biodiversitat (cas de la papallona
monarca a Mèxic). Els forts interessos comercials de les poques empreses que controlen aquest tipus d'aliments han prevalgut sobre els interessos de la població i hui en dia trobem transgènics en tots els pinsos d'alimentació animal i en molts aliments processats.

NO VOLEM ESCLAVITUD
 a.. Els OGM priven de llibertat els agricultors i agricultores que els cultiven

 b.. Els OGM contaminen als que no els desitgen, altres agricultors o bé apicultors

 c.. Els OGM condemnen el medi ambient Els OGM impedeixen el consum d'aliments sans

 d.. Els OGM reforcen un model industrial de producció agrícola, insostenible ambientalment i amb greus repercussions sobre els petits agricultors