perlhorta.info

Defensem el territori

Convocatòria Assemblea General Per L'Horta

font: Per L'Horta

Hola a totes i a tots,
 
El diumenge 27 de novembre de 2016 tindrem l’assemblea anual de sòcies i socis de Per l`Horta.
Es tracta d’una trobada necessària per a fer memòria de totes les coses que hem fet al llarg de l’any, contrastar el pressupost que teníem i en què l’hem invertit, conéixer la gent que s’ha incorporat recentment i donar-li la benvinguda i, sobretot, per tindre un espai on parlar de tot allò que creiem convenient al voltant de l'associació i proposar les activitats i accions que marcaran l’itinerari durant el curs 2016/17.
Així les coses, mitjançant aquest escrit, quedeu convocades i convocats, en primera sessió a les 10.30 hores i en segona a les 11.00 hores, a la reunió que tindrà lloc a Ca Revolta el dia esmentat  a l’encapçalament i amb el propòsit que s’acaba d’exposar.
 
L’ordre de dia serà el següent:
            -Memòria d'activitats del curs 2015/2016.
            -Estat de comptes de l'associació.
            -Designació de càrrecs de la Junta de Coordinació.
            -Altes i baixes de socis i sòcies.
            -Previsions, objectius i línies de treball per al curs 2016/17. Convit a participar-hi.
            -Torn obert de paraula.
            -Alçament de la sessió.
 
Sens dubte, serà una bona ocasió per a compartir inquietuds, idees i sensibilitats i per participar activament en la configuració del projecte que és i volem que continue sent Per l’Horta.
Després de l'assemblea dinarem junts i juntes a Ca Revolta, qui vulga participar del menjar caldrà que avise responent al correu perlhorta@perlhorta.info per tal de reservar. Gràcies!
 
No falteu. Us hi esperem!
 
Per L'Horta