perlhorta.info

Defensem el territori

La ramaderia ecològica

Aquest fullet conté els principis en què es basa la ramaderia ecològica. Es pretén que els productors, tècnics i altres persones interessades, trobin tots aquells elements que, de manera general, han de considerar per establir explotacions ecològiques ramaderes. Les característiques específiques de les diferents espècies d'animals, criats sota norma ecològica, es brindaran en fullets successius com a part de l'activitat de divulgació i assessoria que realitza la Direcció General de la Producció Ecològica de la Conselleria d'Agricultura i Pesca de la Junta d'Andalusia.

Fitxers adjunts: