perlhorta.info

Defensem el territori

Maneig de la coberta vegetal en l'olivar ecològic a Andalusia: sembra de lleguminoses entre carrers

Aquest document suposa la continuació de l'estudi Les cobertes vegetals en el cultiu ecològic de l'olivera: avaluació de l'impacte sobre l'olivar i exploració de la integració del bestiar oví per al seu control, realitzat pel Centre d'Investigació i Formació d'Agricultura Ecològica i Desenvolupament Rural de Granada (CIFAED) en el marc de l'Assistència Tècnica "Caracterització dels sistemes productius Ecològics a Olivar, Horticultura i Ramaderia a Granada" finançat pel IFAPA de la Conselleria d'Innovació, Ciència i Empresa a través de l'empresa pública Desenvolupament Agrari i pesquer (DAP) amb número d'expedient 92069, signat a 1 de desembre de 2003.
 
Autores
Gloria Guzmán Casado
Laia Foraster Pulido

Desembre 2007
Centro de Recursos on line para la Agricultura Ecológica en Andalucía