perlhorta.info

Defensem el territori

Marxa en bici València-Alcoi-Xàtiva en defensa del tren regional

PER LA SUPERVIVENCIA DEL FERROCARRIL PUBLIC I LA LINEA XÀTIVA-ALCOI
En els últims anys les inversions en Línies d’Alta Velocitat han sigut inversament proporcionals al nombre de viatgers transportats, el 2% dels viatgers amb el 87% de les inversions, mentre el 13% del pressupost havia de cobrir les necessitats del 98% de les usuari@s.
En el Reial Decret Llei 22/2012, de 20 de juliol, s’adopten mesures en matèria d’infraestructures i serveis ferroviaris, així com en l’acord del Consell de Ministres de 28 de desembre de 2012.
• La Declaració d’Obligacions de Serveis Públics (OSP) , ha suposat la reducció de quasi el 25% de les relacions de trens, afectant 800 trens setmanals.
• Des de l’1 de gener de 2014 Renfe-Operadora s’ha dividit en quatre societats mercantils, possibilitant la privatització del servei públic ferroviari.
• La clausura de línies que es consideren econòmicament no rendibles, com les de Valencia-Teruel, Valencia-Cuenca i Xàtiva- Alcoi.
D’altra banda, s’està plantejant, també, la divisió d’Adif en dos entitats, una per a la gestió de les línies d’alta velocitat «rentables», i un altra per a la resta de línies. L’única finalitat és entregar a les constructores la gestió de les línies rendibles per mitjà del sistema concessional i aportacions públiques per a garantir beneficis.
Aquestes reduccions es concreten en la supressió de serveis i freqüències, tancament d’estacions de viatgers i la possible clausura de línies de manera definitiva.
La línia Xàtiva-Alcoi és un clar exemple d’això, la falta d’inversions i el seu nul manteniment condicionen la seua supervivència i rebaixen els nivells de qualitat i seguretat en el servei prestat, en una clara estratègia d’intentar deixar-la morir per inanició com a excusa perfecta per a la seua clausura. A finals d’enguany es tornarà a valorar l’ocupació de la línia tal com establixen les OSP i només una aposta decidida per la seua revitalització podrà garantir el seu futur.
Per això, des d’AMA i CGT i totes les organitzacions que recolzem estes marxes solidàries amb el tren convencional exigim:
• El manteniment de servei públic i la titularitat pública del tren.
• Les inversions i manteniment adequats per a garantir la qualitat, seguretat i la viabilitat de la línia.
• Una aposta decidida per la conjugació del transport ferroviari i la bicicleta, com a mitjans de transport complementaris i respectuosos amb el medi ambient.
PER UN FERROCARRIL PUBLIC, SOCIAL, SEGUR, SOSTENIBLE I DE QUALITAT MENYS AVE’s i MES REGIONALS
 
Més informació