perlhorta.info

Defensem el territori

Seguiment i control de la carpocapsa en producció ecológica

La carpocapsa (Cydia pomonella) és la plaga més important del cultiu de la pomera, perera, noguers i codonyers, i és una de les principals causes que fa que alguns pagesos no vegin clara la producció agrària ecològica per por de no poder controlar aquest lepidòpter. Actualment, però, fent-ne un bon seguiment i control, la majoria de finques de producció ecològica obtenen unes produccions sense danys o amb un percentatge de danys acceptable (0-5%). Evidentment, sempre hi ha finques puntuals que presenten danys superiors, ja sigui en producció ecològica, integrada o convencional. Els continuats tractaments químics de les produccions convencionals han causat l’aparició de resistències a alguns insecticides i aquest fet ha obligat a buscar mètodes alternatius de lluita, alguns dels quals són els que s’utilitzen en producció agrària ecològica. L’any 2008 es va qualificar d’utilitat pública la prevenció i la lluita de la carpocapsa, fet que ha motivat que el Departament d’Agricultura Alimentació i Acció Rural, a través del Servei de Sanitat
Vegetal, subvencioni una part del cost del material de lluita (confusió sexual o productes per als tractaments que no siguin de síntesi química) per a aquells pagesos que estan associats a alguna Agrupació de Defensa Vegetal (ADV).

Fitxers adjunts: