perlhorta.info

Defensem el territori

Tractament ecològic de plagues a l'hort

L'agricultura ecològica parteix del principi que malalties i plagues solen ser símptomes i no les causes d'altres mals de fons com poden ser: l'empobriment del sòl, males pràctiques de fertilització, conreu i sembra, l'extensió dels monocultius, l'explotació intensiva de la terra, sense període de descansos ni associacions equilibrades de cultius.
Les malalties i plagues són aquelles pertorbacions del metabolisme vegetal degudes a la presència d'organismes estranys que impedeixen el creixement i desenvolupament normal de les plantes.
 
José Antonio Esteve Roch
Ingeniero Técnico Agrícola