Per L'Horta · Defensem el territori

Per l’Horta denúncia la impunitat i la desídia amb la que es destrueixen les últimes barraques

En les últimes setmanes s’han enderrocat dues barraques a la zona sud del terme municipal de València. Una en la carretera en Corts i altra, anomenada Casa Gasparet, que es situava enfront de Mercavalencia. Aquests enderrocs coincideixen amb el primer aniversari de l’informe emés pel Consell Valencià de Cultura i al qual es denunciava que apenes restaven una vintena de barraques en tota l’horta, a les que cal restar aquestes dues.
La situació de les barraques és representativa de tota l’horta: la generalitat es nega a concedir cap valor a aquest patrimoni dels valencians i per tant, no fa res per protegir-lo ni conservar-lo.
Cap barraca de l’horta es troba protegida ni s’han pres mesures per conservar-la. Com a conseqüència de la seua falta absoluta de reconeixement, les expropiacions de les barraques sempre es paguen molt per baix de qualsevol altra vivenda, com ja passà en la Punta. Per als perits de l’administració una barraca és com si fóra una “chabola” de fustes o una cabana de fang.
La generalitat i l’Ajuntament de València no poden al·legar ignorància de la gravetat d’aquest problema. Haurien de fer cas a les demandes de la societat valenciana i d’institucions com la Universitat de València i el Consell Valencià de Cultura i encentar un pla de protecció de l’horta abans de que siga massa tard. Cal recordar que l’horta de València és el gran pulmó verd de la ciutat i quan l’arrassén sols ens quedarà l’asfalt i el formigó.