Analitzem la Llei d’Ordenació del Territori i del Sól No urbanitzable: