Per l’Horta s’afegix a la Plataforma Valenciana Rio+20