Conferència “L’abastiment d’aigua a debat: un dret humà fonamental a regular”