Congrés Internacional Regadiu, Societat i Territori