Enviament de cartes als diputats del Comitè de Pesca