TALLER DE FOTOGRAFIA AÈRIA AMB GLOBUS Y CATXIRULOS A CASTELLÓ Y L’ALBUFERA DE VALÈNCIA