Horta Font és un homenatge a l’horta valenciana. Es tracta d’una tipografia inspirada en les formes característiques dibuixades en els camps llaurats.

Està disponible en format OpenType i la majoria de les lletres compten amb caràcters alternatius.

Els beneficis obtinguts per la venda d’Horta Font van destinats íntegrament a Per l’Horta, associació sense ànim de lucre que defén el valor patrimonial, ambiental i agrícola de l’horta valenciana i que lluita per la seua protecció mitjançant campanyes de denúncia i sensibilització.

Comprant Horta Font ajudes a protegir una part fonamental del patrimoni, paisatge i identitat de València.

Horta Font es un homenaje a la huerta valenciana. Se trata de una tipografía inspirada en las formas características dibujadas en los campos labrados.

Está disponible en formato OpenType y la mayoría de los glifos cuentan con numerosos caracteres alternativos.

Los beneficios obtenidos por la venta de Horta Font van destinados íntegramente a Per l’Horta, asociación sin ánimo de lucro que defiende el valor patrimonial, ambiental y agrícola de la huerta valenciana y que lucha por su protección mediante campañas de denuncia y sensibilización.

Comprando Horta Font ayudas a proteger una parte fundamental del patrimonio, paisaje e identidad de València.