Per l’Horta crea una comissió multidisciplinar d’estudi del territori, urbanisme i medi ambient