Per l’Hortacrea una comissió multidisciplinar d’estudi del territori, urbanisme i medi ambient