Per l’horta demana comparéixer davant la Comissió per a la reforma de l’Estatut