Línies de treball

Viure l’Horta: una proposta didàctica per explicar la sostenibilitat