Línies de treball

Posició de Per l’Horta davant l’nforme de Blasco sobre la protecció de l’horta