La sobiranial alimentària a les taules de les escoles