El Bonrepòs i Mirambell dóna carpetada final al PAI del Sector 1

01.bonrepos.sector1.jpg