Actualitat

Dos tomates y dos destinos

Les diferències entre l’agricultura llauradora i l’agronegoci explicades en un divertit sketch en forma de cita a cegues…