‘Opcions’ a la societat de consum

portadao-opcions.jpg