Descàrregues

El Pla d’Acció Territorial de l’Horta: Protecció del territori o reserva de sòl per urbanitzar? Una anàlisi de la superfície i connexions del PATH

2016-02-26.jpg