La ramaderia ecològica

Aquest fullet conté els principis en què es basa la ramaderia ecològica. Es pretén que els productors, tècnics i altres persones interessades, trobin tots aquells elements que, de manera general, han …