La citricultura ecològica

Es cítrics es cultiven en regions subtropicals i tropicals , considerant la fruita de major producció mundial, per sobre de plàtans i pomes. Segons dades del Ministeri d’Agricultura i Alimentaci…