L’arròs en cultiu ecològic

Josep Roselló i Oltra   Presentar el cultiu ecològic de l'arròs implica, necessàriament, exposar les solucions agronòmiques adequades als agricultors que vulguin dedicar-se a aquesta activita…