Actuar o no actuar, eixa és la qüestió

TONI ESTEVE / NoNada El barri del Cabanyal, i la polèmica prolongació de l'Avinguda Blasco Ibáñez han fet córrer rius de tinta mentre la zona continua degradant-se més i més cada dia. El seu estat…