La tradició sobreviu a galop

Els desafiaments entre llauradors que abundaven a la València del XIX i XX tenen hui el seu reducte a Pinedo JOSÉ LUIS GARCÍA VALENCIA / Levante Els canvis socioeconòmics i la transformació de les ciu…