Costumari Durbà
6 Articles0 Comments

Caixó

SERGI DURBÀ   La controvèrsia ha arribat fins i tot a les proves de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, com en un intent de donar cabuda a tots els doblets lingüístics amb capacit…

Encanyar

SERGI DURBÀ / Costumari Durbà   Més que un costum, l’acte d’encanyar, enforcar o falcar un bancal de tarongers, es tracta d’una pràctica agrícola molt destra que degut a les cir…

Calmes de gener

El terme es conegut a bastament pels mariners que feinegen a les aigües de la mediterrània, però la població en general no sap el que són ni tampoc mostra molta curiositat, avesada a fruir de la mar t…

Bous al carrer

Ara que s’ha posat de moda parlar i escriure sobre els bous, convindria puntualitzar una sèrie d’aspectes molt a tenir en compte tant per als qui aspiren a convertir aquesta festa en BIC (…

Potim

SERGI DURBÀ   La paraula d’ús general és quitrà, o directament petroli o fuel, però en algunes parts del domini lingüístic catalanoparlant aquesta substància llefiscosa que, amb freqüència,…