elnoceu.jpg
Alternatives en el medi rural

La publicació Rebeleu-vos (www.rebelaos.net) fa un recull de diferents i propostes alternatives pràctiques per avançar cap a la superació del capitali…