El mapa del PGOU

Dins del projecte de l’Observatori de L’Horta s’ha creat un apartat específic pel PGOU. En aquest mapa podem vore el Parcelari afectat pel PGOU i el retall dedel nou sòl urbanitzable…