horta-aeria.jpg
L’horta valenciana

Antonio Bonacho   Des de temps immemorials el riu Túria conflueix en l'àmplia plana al·luvial abans d'abocar les seves aigües al m…