perlhorta.info

Defensem el territori

Un llibre explica com gaudir de l'Horta Nord amb les vies ciclistes

"La descripció d'aquesta xarxa de recorreguts ciclistes i vianants té com a principal objectiu apropar l'Horta a la població urbana, facilitant el coneixement d'una trama secular de camins històrics en l'àrea metropolitana de València", segons el diputat d'Assessorament Municipal
 
Els recorreguts connecten els nuclis de població, faciliten la contemplació del paisatge i fomenten la cohesió territorial i el sentit de pertinença

El Periodico de Aquí

La "Xarxa d'itineraris ciclistes i vianants. L'Horta Nord de València " és el segon número de la sèrie Monografies que, va començar amb el primer llibre "Projectar vies ciclistes", publicada per la Diputació de València.

La publicació que ara veu la llum, pretén ser l'origen d'una sèrie de treballs que comencen recorrent l'Horta Nord i seguiran abastant altres trams de l'Horta i de la resta de comarques valencianes.

"La descripció d'aquesta xarxa de recorreguts ciclistes i vianants té com a principal objectiu apropar l'Horta a la població urbana, facilitant el coneixement d'una xarxa secular de camins històrics en l'àrea metropolitana de València", segons va explicar el diputat Francisco Lledó en la presentació del llibre.

La xarxa de recorreguts de vianants i carril bici connecta els diferents nuclis de població en profit del gaudi del paisatge, de l'ús lúdic de l'horta i el foment, al mateix temps, de la cohesió territorial i el sentit de pertinença.

També es tracta d'una posada en valor del nostre patrimoni natural i històric, posant-lo al mateix temps a l'abast del gaudi dels nostres ciutadans. El treball persegueix que el traçat de la xarxa d'itineraris de vianants i ciclistes siga continu i ràpid, alhora que discorrega per entorns agradables, segurs i atractius per a les persones que els gaudisquen.

La dimensió del projecte fa necessari que es dividisca la seua publicació en diverses edicions que aborden els diferents territoris limítrofs de la província i hi ha la intenció que siga un projecte amb continuïtat.

Els autors del llibre

Jose Luís Romero Civera, tècnic del Servei d'Assistència, aixina com a les que foren becàries de la delegació d'Assessorament Municipal, Maria de Betlem Sánchez Quintana (Arquitecta) i Maria del Mar Despiau Mora (arquitecta tècnica), han treballat amb precisió per abastar des del marc legal i la normativa aplicable a eixes vies fins als recursos paisatgístics, arquitectònics, culturals i ambientals.

Un total de 17 municipis i diverses pedanies de la ciutat de València són estudiats des de diverses òptiques pels autors amb àmplia documentació de les vies, densitat de població, llistat d'elements patrimonials així com documentació gràfica de les xarxes i d'elements patrimonials d'interès.

El llibre a més recull una descripció d'una sèrie d'alqueries, cases, ermites i llocs d'una gran bellesa per on discorren els esmentats itineraris.