Conferència: EDUCACIÓ I CIUTAT: AGENDA 21 ESCOLAR.