Conferència: “L’economia del bé comú, un model econòmic fonamentat a la terra on vivim. Una aposta pel creixement sostingut i el micro-cultiu”.