Els grups de consum: moviments socials d’innovació amb Adrian Smith