Excursió a SOGORB, LA VALL DE CRIST I LA COVA SANTA