Jornada: “Economia social: formes jurídiques i incentius econòmics per posar en marxa iniciatives empresarials de caràcter cooperatiu”